Expolibre

L'exposicion

expolibre-oc-A2-2015.pdf

Lo quizz

Quiz-expolibre-02-2023-152x214_printoclock_oc.pdf

L'exposicion EOE

(version modificada per l'Escòla Occitana d'Estiu)
expolibre-en_oc_A2_versionEOE.pdf
panèl "Degooglizam Internet !"
panèl "Ensenhaires"

Licéncia de l'exposicion en francés

Realizada per l'April : www.april.org - Grafisme : Antoine Bardelli - www.bardelli.fr. Licéncia Art Libre 1.3 o ulteriora / Creative Commons Paternitat, Despartiment a l'identic 2.0 o ulteriora / GFDL 1.3 o ulteriora.

Licéncia de l'exposicion en occitan

Revirada : Eve Séguier per Montpel'libre. Licéncia Art Libre 1.3 o ulteriora / Creative Commons Paternitat, Despartiment a l'identic 2.0 o ulteriora / GFDL 1.3 o ulteriora.